Hyundai Miền Nam

XE TẢI HYUNDAI NEW PORTER H150 - 1.5 TẤN - BEN TỰ ĐỔ

KT thùng: 2,420x1,600x400 mm

Tải trọng cho phép: 1.5 Tấn

XE TẢI HYUNDAI MIGHTY 2017 - 8 TẤN THÙNG MUI BẠT

KT thùng: 4900 x 2050 x 660/1880 mm

Tải trọng cho phép: 8 Tấn

XE TẢI HYUNDAI NEW PORTER H150 - 1.5 TẤN - THÙNG KÍN

KT thùng: 3,170x1,640 x1,750/---mm

Tải trọng cho phép: 1.5 Tấn

XE TẢI HYUNDAI NEW PORTER H150- 1.5 TẤN - THÙNG ĐÔNG LẠNH

KT thùng: 3,040x1,580 x1,670/--- mm

Tải trọng cho phép: 1.5 Tấn

XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY N250SL - 2.4 TẤN - THÙNG MUI BẠT

KT thùng: 4,300x1,780x620/1,600 mm

Tải trọng cho phép: 2.4 Tấn

XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY N250SL - 2.4 TẤN - THÙNG KÍN

KT thùng: 4,300x1,770x1,650/--- mm

Tải trọng cho phép: 2.4 Tấn

XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY N250 - 1.9 TẤN - THÙNG ĐÔNG LẠNH

KT thùng: 3,420x1,650x1,580/--- mm

Tải trọng cho phép: 2.4 Tấn

XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY 75S - 4 TẤN - THÙNG MUI BẠT

KT thùng: 4,420x2,050x1,430/1,804mm

Tải trọng cho phép: 4 Tấn

0988 759 779