Hyundai Miền Nam

XE TẢI HYUNDAI NEW MIGHTY N250/N250SL - 1.9 Tấn

Xe Tải Thành Phố

Nâng tải lên 2,4 Tấn

Giá bán N250: 445,000,000 VNĐ

Giá bán N250SL: 479,000,000 VNĐ

Liên hệ để nhận giá tốt nhất!

0988 759 779